Aesub Blue Scanning Spray 400ml

 29,50 excl BTW

2 op voorraad (kan nabesteld worden)

Artikelnummer: MAKV-0000-0406-0000 Categorieën: ,

Beschrijving

AESUB Blue is een zelf verdampende scanspray ontwikkeld door scanexperts. De spray verdampt binnen enkele uren waardoor er na het scannen geen tijdrovende reiniging van het object en zijn omgeving nodig is.

In tegenstelling tot conventionele sprays bevat AESUB Blue geen pigmenten en voorkomt daarmee pigmentverontreiniging in gevoelige ruimtes zoals laboratoria en productiefaciliteiten.

Ondanks moderne 3D-scanners doen zich in veel toepassingsgevallen uitdagingen voor en is een mattenspray nodig om goede contrastwaarden en nauwkeurige meetresultaten te bereiken. Dit komt vooral voor bij transparante en reflecterende delen en bij uitsparingen. Met de scanspray worden storende factoren zoals verschillen in de reflectie-eigenschappen, de textuur en / of kleur van het gescande object geëlimineerd.

AESUB Blue vormt bij correct gebruik een matte, dunne en homogene laag op het oppervlak van het te scannen object. Het biedt dus de ideale omstandigheden voor nauwkeurige detectie. Naast het actieve ingrediënt bevat AESUB Blue een drijfgas en oplosmiddel. Het recept is ontworpen voor maximale materiaalcompatibiliteit. Onafhankelijke laboratoriumtesten zijn tot de conclusie gekomen dat AESUB Blue volledig verdampt en geen residu achterlaat.

Belangrijkste kenmerken:

 • Sublimerend / zelf verdampend
 • Geen schoonmaak nodig
 • Tijd- en kostenbesparing
 • Zeer kleine laagdikte van 8 – 15 µm
 • Pigmentvrij – beschadigt de gevoelige meettechniek niet
 • Consistente en homogene coating
 • Goede hechting van de referentiepunten
 • Geoptimaliseerde materiaalcompatibiliteit
 • Uitstekende scanbaarheid

Toepassingen:

 • Automobiel
 • Mechanische en installatietechniek
 • Lucht- en ruimtevaart
 • Energiesector
 • Architectuur
 • Kunststof ontwerpen / kunst
 • Digitale archivering
 • Reverse engineering
 • Optische meettechniek
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Procesbewaking
 • Inline-Scanning
 • Meetservice
 • Oppervlakte-inspectie

Documentatie

Veiligheids- en gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 – Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 – Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P273 – Voorkom lozing in het milieu.
 • P410+P412 – Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
 • P501 – Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H222 – Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 – Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
 • H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 066 – Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Translate