Privacyverklaring & Cookie beleid

SDD B.V., SDD Nederland, AMR Europe
Datum laatste wijziging: 3 september 2020

SDD B.V., SDD Nederland en AMR Europe (verder te noemen: SDD) verwerken persoonsgegevens. Waarom wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij met persoonsgegevens omgaan, leggen wij hieronder aan u uit. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Onze contactgegevens zijn:

Bedrijfsnaam

SDD B.V.
Adres
Brinkerweg 5, 8166 GD Emst
Telefoonnummer
+31 578 662 662
E-mailadres
info@sdd.nl
KvK-nummer
08126492

SDD Nederland
Adres
Brinkerweg 5, 8166 GD Emst
Telefoonnummer
+31 578 662 662
E-mailadres
info@sdd.nl

AMR Europe (Additive Manufacturing Research Europe B.V.)
Adres
Brinkerweg 5, 8166 GD Emst
Telefoonnummer
+ 31 578 662 777
E-mailadres
sales@amreurope.com
KvK-nummer
59707488

Wie zijn wij?
SDD ontwikkelt, produceert en levert software, elektronica, mechanica, machines en apparaten.

Verwerking persoonsgegevens
Bij het uitvoeren van onze diensten/werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld om/voor:

  1. onze diensten en producten goed te kunnen leveren;
  2. met u een relatie aan te kunnen gaan, deze relatie te kunnen onderhouden en om opdrachten/overeenkomsten uit te voeren;
  3. onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen;
  4. overeenkomsten aan te gaan met u, leveranciers en (zakelijke) klanten;
  5. promotie- en marketingdoeleinden (bijv. toezenden persberichten of nieuwbrieven);
  6. een goede bedrijfsvoering;
  7. sollicitaties en recruitment;
  8. wettelijke en fiscale verplichtingen na te komen;

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens als dit noodzakelijk is of omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, IBAN-nummer en paspoortgegevens. Wij verwerken deze gegevens enkel ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en/of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van aanbiedingen of diensten). Heeft SDD uw persoonsgegevens niet meer nodig, dan zal zij de persoonsgegevens verwijderen.

Stuurt SDD persoonsgegevens door naar andere bedrijven/organisaties?
Ja, dat kan zich voordoen. SDD werkt vaak samen met andere (eventueel aan SDD gelieerde) bedrijven om haar diensten en producten goed te kunnen (blijven) leveren en indien dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Wij werken bijvoorbeeld samen met pakketbezorgers, (software)leveranciers, marketingbedrijven, juridische/fiscale dienstverleners en administratiekantoren. Ook ter uitvoering van een wettelijke plicht kan het met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens met andere partijen moeten delen (denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens op een factuur t.b.v. de Belastingdienst). Indien SDD samenwerkt met derde partijen, maakt zij over de verwerking van persoonsgegevens duidelijke afspraken met deze partijen, zodat een zorgvuldige en veilige omgang van persoonsgegevens wordt geborgd.

Cookies op onze website
Voor een goede en veilige werking van de website en om de kwaliteit en statistieken van de website te bekijken, te analyseren en te verbeteren, gebruiken wij functionele cookies en niet privacygevoelige analytische cookies. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om algemene statistieken van onze website te verkrijgen. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website voor u gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Deze technische cookies verzamelen geen persoonsgegevens van u. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Dit is privacyvriendelijk ingesteld en met Google is daarvoor een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten. Uw IP-adres is niet zichtbaar (he wordt zogenaamd gepseudonimiseerd) en Google mag overigens gegevens ook niet aan derden verstrekken of voor andere middelen of diensten inzetten. Het privacybeleid van Google Analytics vindt u eventueel hier. Indien de cookies wel persoonsgegevens van u zullen verzamelen, vragen wij u hiervoor altijd vooraf om toestemming.

Social media buttons
Op de pagina’s van onze website kunnen buttons zijn opgenomen om pagina’s eventueel te kunnen delen via het sociale netwerk (bijv. LinkedIN, Twitter, Facebook). Indien u op deze buttons klikt, worden er ook cookies geplaatst. Wij adviseren u de privacyverklaringen van de desbetreffende social media aanbieder goed door te lezen om te zien wat zij met de ontvangen gegevens doen.

Instellingen, verwijderen en wijzigen cookies
De meeste cookies blijven een beperkte tijd aanwezig. U kunt er ook voor kiezen om de cookies zelf te verwijderen. U kunt hiervoor de handleiding van uw browser raadplegen. U kunt daarin bijvoorbeeld ook instellen dat cookies alleen geaccepteerd kunnen worden wanneer u daarmee instemt. Let wel op, want veel websites werken dan niet volledig als de cookies zijn uitgeschakeld.

Hebben wij de persoonsgegevens goed  beveiligd?
Ja. Wij zorgen voor een goede en passende (organisatorische en technische) beveiliging van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke eisen en richtlijnen. Een goede beveiliging wordt bereikt door de implementatie van een reeks passende beheersmaatregelen, met inbegrip van beleid, processen, procedures en software- en hardwarefuncties. Deze maatregelen worden vastgesteld, geïmplementeerd, gemonitord, beoordeeld en waar nodig verbeterd. Verder proberen wij uw persoonsgegevens accuraat en up to date te houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Uw privacyrechten
SDD verwerkt in beginsel enkel persoonsgegevens waarvan u op de hoogte bent. U bent daar dan al vooraf over geïnformeerd of u heeft daar uw toestemming voor gegeven. Wilt u weten welke persoonsgegevens SDD van u verwerkt en wilt u de persoonsgegevens ontvangen of door laten sturen? Dat is heel begrijpelijk en dat kan ook in de meeste gevallen. U kunt ons dan hiervoor mailen of een brief sturen. Als u uw persoonsgegevens heeft ingezien en het blijkt  dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of niet volledig, dan kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.  In een aantal gevallen kunt u ons vragen om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens.

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk aan ons richten. Tevens bestaat het recht voor u om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken indienen of bezwaar maken
Als u een verzoek omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens wilt indienen of u wilt bezwaar maken, dan kunt u dit schriftelijk (via e-mail of per post) aan ons sturen. Wij verzoeken u dan wel om uw verzoek of bezwaar van een motivering te voorzien. Wij zullen uw verzoek of bezwaar dan binnen 4 weken behandelen.

Wijzigingen en taal
Dit privacybeleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij behouden ons dat recht ook voor. De meeste recente versie vindt u op onze websites, maar u kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meeste recente versie kosteloos toe te sturen. Van de privacyverklaring is een Engelse vertaling gemaakt. In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

September 2020

Translate